ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

DELIVERING EXCELLENCE SINCE 1967

Οι Υπηρεσίες μας

Η LILLYTOS LTD. παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για όσα χρόνια ορίζονται από τον κατασκευαστή. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση σε εξαρτήματα και εργατικά, εφόσον η βλάβη εμπίπτει στους όρους της εγγύησης.

Για επιπλέον τεχνική υποστήριξη, η Εταιρεία μας προσφέρει την επιλογή συμβολαίου υπηρεσιών εξυπηρέτησης.

Η υπηρεσία Υποστήριξης, Συντήρησης και Επιδιόρθωσης (ΥΣΕ) αφορά συσκευές ή/και προγράμματα ταμειακών μηχανών, εμπορικών συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερικών συσκευών (εξοπλισμός).

Αυτή η προνομιακή και συμφέρουσα υπηρεσία, σας δίνει τη σιγουριά ότι ο εξοπλισμός σας θα λειτουργεί στη βέλτιστή του απόδοση, αφού θα τυγχάνει προληπτικής συντήρησης και υποστήριξης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα, μειώνοντας έτσι το χρόνο αναμονής σας για επιδιόρθωση. Η υπηρεσία ΥΣΕ, σας εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε αναπόσπαστα στην επιτυχία των εργασιών σας. Μέσω της υπηρεσίας ΥΣΕ, διασφαλίζετε τη μακροχρόνια, οικονομική και παραγωγική λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Οφέλη και πλεονεκτήματα υπηρεσίας ΥΣΕ
Χωρίς επιπλέον χρέωση εργατικών θα παρέχονται:

Η σύμβαση ΥΣΕ έχει περίοδο ισχύος ενός έτους, με δυνατότητα αξιολόγησης και ανανέωσης.

Η επιλογή σας, μας επιτρέπει να ενεργούμε ως πολύτιμος συνεργάτης σας, αναλαμβάνοντας με συνέπεια την υποστήριξη του εξοπλισμού σας κι εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή ροή της καθημερινής σας εργασίας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την επιλογή του συμβολαίου εξυπηρέτησης, η επίλυση του κάθε προβλήματος θα γίνεται με χρέωση ανά κλήση.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης - L.B.M Lillytos Ltd